Fondsledelse

Dette dokument redegør Fonden Hou Søsportscenter bestræbelser på at leve op til Erhvervsstyrelsens krav om god Fondsledelse.

Download redegørelse for god fondsledelse